Lukijoilta: Eläkeläisvaltuutettu

Eläkeläisten määrä on kasvanut nopeasti, kun viimeisetkin suuret ikäluokat ovat eläköityneet. Maassamme on lukuisia eläkeläisjärjestöjä, jotka antavat eläkeläisille yhdessäolo- ja vertaistukiverkkoja. Vuonna 1970 perustettu Eläkeliitto on maamme suurin eläkeläisjärjestö. Sen keskeisenä tavoitteena on eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen ja oikeuksien valvominen sekä sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Eläkeläisjärjestöt ovat aktiivisesti mukana kuntien ja maakuntien vanhusneuvostoissa. Maakunnallisten vanhusneuvostojen tulisi päästä entistä paremmin mukaan vanhusneuvostosta annetun lain mukaisiin päätöksiin. Edunvalvonnassa Eläkeliiton keskeinen tehtävä on pienituloisten eläkeläisten aseman parantaminen ja eläkkeiden ostovoiman turvaaminen. Eläkeläisiä on jo noin 1,5 miljoonaa ja alle 1 200 euron eläkettä kuukaudessa saavia 600 000.

Lapsiasiavaltuutetulla on tärkeä ja perusteltu tehtävä huolehtia lapsien oikeuksista nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa.

Maamme tarvitsee nyt eläkeläisvaltuutetun, jonka tehtävänä on valvoa, että eläkeläisten oikeudet toteutuvat ja että eläkeläisjärjestöt saavat valtuutetulta tukea toiminnalleen.

Kansalaisaloite vanhusasiainvaltuutetusta ei edennyt eduskuntaan. Olisi hyvä saada seuraavan hallituksen ohjelmaan eläkeläisvaltuutetun virka. Kansalaisaloitteella voimme asiaa vauhdittaa.

Kaikki eläkeläiset eivät ole vanhuksia, mutta kaikki vanhukset ovat eläkeläisiä.

Jukka Vihriälä

puheenjohtaja

Eläkeliiton Seinäjoen yhdistys

KommentoiLuetuimmat pääkirjoitukset