Lukijoilta: Ei ruotsia pakolliseksi yo-kirjoituksissa

Iltalehden 22.3.2017 mukaan pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on valmis keskustelemaan ruotsin kielen palauttamisesta pakolliseksi aineeksi ylioppilaskirjoituksissa.

Sipilä on huolissaan virkamiesruotsin heikosta tasosta ja sen korjaamiseksi hän ehdottaa pakollista yo-kirjoitusruotsin palauttamista.

Pääministerin ehdotus on kestämätön, koska koko kirjoittavasta ikäluokasta ei tule virkamiehiä koskaan, eikä myöskään koko ikäluokka työllisty kaksikielisiin kuntiin. Tämän lisäksi tänä päivänä kaksikielisissä kunnissa virkamies kohtaa useammin vieraskielisen asiakkaan kuin ruotsinkielisen, kun esimerkiksi Vantaalla väestöstä vain 2,7 prosenttia on ruotsinkielisiä, mutta vieraskielisiä jo noin 15 prosenttia.

Meiltä suomalaisilta pitää löytyä vahvaa osaamista monissa eri kielissä. Sitä tarvitaan sekä kotimaassa että Euroopassa ja koko maailmanlaajuisessa toimintaympäristössämme.

Opetusresursseja on vain rajallisesti, eikä velkarahaa pidä satsata ylimitoitetusti ruotsinopetukseen, kun ruotsintaidon tarve todellisuudessa on hyvin vähäinen ja se rajoittuu vain hyvin kapealle rannikkovyöhykkeelle. Lisäksi yo-kirjoituksissa liiallinen kielipainotteisuus vähentää muiden aineiden, kuten matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden opiskelua.

Toisen kotimaisen kielen pakollisuus heikentää kotimaisella kielellä opintonsa suorittaneiden yhdenvertaisuutta verrattuna niihin suomalaisiin ja ulkomaisiin työn- ja viranhakijoihin, jotka suorittavat opintonsa vieraalla kielellä tai jotka suorittavat ammatti-/yliopistotutkinnon ulkomailla, eikä heidän tutkintoonsa kuulu toisen kotimaisen suoritusvaatimusta, ja silti he saavuttavat täyden pätevyyden hakea virkaa Suomesta.

Huomattava on myös, että Valtioneuvoston asetus 770/2009 on lisännyt korkeakouluissa kotimaista kieltä osaamattomien tutkijoiden ja opettajien määrää. Esimerkiksi Aalto-yliopistossa jopa 30 prosenttia opettajista ja tutkijoista on ulkomailla tutkinnon suorittaneita. Heiltä puuttuu toisen tai molempien kotimaisten kielten taito. (Akatiimi 6/2016 s. 29 ja Akatiimi 7/2016 s. 12).

Suomalaisten kilpailukyvyn säilyttämiseksi pakollinen ruotsin opiskelu kaikilla kouluasteilla pitää muuttaa valinnaiseksi, jotta tilaa ja resursseja vapautuisi nykyistä useampien eri kielten opiskeluun ja/tai lisäkursseille muissa oppiaineissa. Ruotsinkielisille suomalaisille pitää antaa vastaava oikeus päättää itse omista kielitaitotarpeistaan.

RITVA PUOLAKKA

Suomalaisuuden Liiton kieliosaston jäsen Vantaa

Kommentoi