Lukijoilta: Aluekehitysvaroja on suunnattava uudelleen

Euroopan parlamentti onnistui vihdoin 9 äänen marginaalilla valitsemaan komissiolle uuden puheenjohtajan.

Vaaleissa von der Leyen ei ollut lainkaan ehdokkaana, eikä hänen nimensä muutoinkaan ollut vaalien alla esillä. Ei siis ihan tavanomaista demokratiaa! Osana kokonaisratkaisua äänestin valitun puolesta.

Komission uuden puheenjohtajan linjapuhe nosti ilmastokysymyksen keskeiseen asemaan.

Hänen koko EU:lle hahmottelemansa tavoitteet ovat kunnianhimoisempia kuin unionin tähänastiset tavoitteet, mutta jäljessä Suomen hallituksen päästövähennystavoitteista.

Konkreettisista esityksistä saivat puheessa sijansa lähinnä hiilivero ja puhtaan teknologian rahoituksen lisääminen EU:n omien rahoituslaitosten toimesta.

Suomelle EU:n puheenjohtajana avautuukin tässä merkittävä tehtäväsarka yleisellä tasolla olevan retoriikan muuttamiseksi konkreettisiksi velvoitteiksi ja toimenpiteiksi kaikissa unionin jäsenmaissa.

Nyt EU käyttää vuodessa kymmeniä miljardeja euroja vuodessa suurimpien hiiltä käyttävien maiden teiden ja lentokenttien rakentamiseen.

Näitä aluepoliittisia rahoja tulisi suunnata näissä maissa enemmän puhtaamman teknologian tukemiseen ja uusiutuvan energian lisäämiseen.

Toki aluerahat voivat olla tärkeitä myös Suomessa ilmastoinvestointien tarpeisiin.

Vielä tärkeämpi lähde Suomessa tehtäville päästöttömän energian ja puhtaan teollisuuden investoinneille ovat EIB:n (Euroopan Investointipankki) ja uuden Invest Europan takaus- ja rahoitusresurssit.

Puheenjohtajamaana Suomelle on tärkeää huolehtia nyt myös siitä, että bioraaka-ainetta voidaan käyttää kestävästi nykyistä enemmän sekä teollisuuden raaka-aineeksi että energiapuuna.

Senkin jälkeen, vaikka hakkuiden määrä nostettaisiin Suomessa 85 miljoonaan kuutiometriin, ero metsän vuosikasvun ja hakkuiden välillä säilyy Suomessa EU:n suurimpana.

Jo 5 miljoonan kuutiometrin lisäys puun teolliseen käyttöön, synnyttää ”sivuvirtoja”, joista energiaksi käytettynä saadaan noin 5 TWh päästötöntä bioenergiaa.

Van der Leyenin vaade päästöoikeuksien hinnan edelleen nostamiseksi on oikea toimenpide ja uskon suomalaisen teollisuuden selviytyvän ilman hiilivuotoriskiä.

Tämä edellyttää kuitenkin, että Suomi saa käyttää omaa puutaan edes likimain suhteessa niin paljon kuin muut EU-maat käyttävät.

Euroopan parlamentin jäsen (kesk.)

Kommentoi