Lukijoilta: Ajammeko Kauhavan kaupungin kriisikunnaksi?

Kauhavan kaupungilla on käynnissä kantokykyyn nähden kestämättömän suuret investoinnit. Kestävä investointivara on 4-5 miljoonaa euroa vuodessa. Seuraaville parille vuodelle on kuitenkin suunnitteilla peräti 30 miljoonan euron investoinnit.

Ylivoimaisesti suurimpana on nyt kaupunginhallituksessa äänestyksen jälkeen hyväksytty monitoimitalo kanta-Kauhavalle. Valtuuston hyväksymä kantakauhavalaisten lasten tarvitsema koulu on muuttunut monitoimitaloksi. Käytännössä lähes 25 miljoonaan euroon nouseva investointi on ylimitoitettu. Valtuuston päätöksen yli on kävelty koulun mitoituksessa.

Nykyisellä kehityksellä olemme ajautumassa kriisikunnaksi. Hallintotieteiden tohtori Eero Laesterän valtuutetuille pitämässä esityksessä 21.8.2017 tuotiin esille Kauhavan talousparametrit ja kriisikunnan kriteerit, jotka ovat kovaa vauhtia täyttymässä Kauhavalla. Tällä vauhdilla olemme kriisikunta vuonna 2021.

Olemme huolissamme, että ylisuuren monitoimitalon myötä kanta-Kauhavalta lakkautetaan muut koulut Kosolaa lukuun ottamatta ja laskevan oppilasmäärän vuoksi myös muissa kaupunginosissa sijaitsevat koulut saattavat joutua lopettamisuhan alle.

Vastustamme tätä kehitystä. Ensimmäisenä ratkaisuna on lopetettava ylisuuren monitoimitalon rakentamissuunnitelmat. Koululaisille on rakennettava turvallinen ja tarkoituksenmukainen koulu, jonka mitoitus perustuu realistisiin oppilasmääriin ja tilastollisiin faktoihin oppilasmäärien kehityksestä.

On pysyttävä valtuuston voimassa olevassa päätöksessä, jossa rakennamme koulun korkeintaan 17,5 miljoonalla sisältäen irtaimiston ja pihat. Tällä ratkaisulla säästetään 7-8 miljoonaa euroa.

Nyt on viimeinen hetki ottaa järki käteen ja alkaa tehdä realistisia ja toimivia ratkaisuja – ei rakentaa pelkästään komian tähären, kuten kaupungin strategiassakin linjataan.

Haluammeko menettää taloudellisen päätösvaltamme kriisikunnan selvitysmiehille, vaarantaa palvelumme ja nostaa veroasteemme vielä nykyistä huomattavasti korkeammalle?

LILLBACKA VELI-MATTI (kok.)

LAMMI SIRPA (kd.)

RUOTSALA LASSE (kd. valtuustoryhmän pj.)

TAKALA VESA (kok.)

SIRONEN ANNA-MARIA (kd.)

VÄLIKANGAS JARI (kok.)

KORKIAKANGAS JARKKO (kesk.)

YLINEN KEIJO (kok.)

HEIKKILÄ VILLE-PENTTI (kok. valtuustoryhmän pj.)

MATTILA RISTO (ps. valtuustoryhmän pj.)

HIETAMÄKI OLLI-PEKKA (kok.)

PURONVARSI ESA (ps.)

HIETAMÄKI PETRI (kok.)

PURONVARSI MARTTI (ps.)

HUHTALA TAINA (kok.)

TAKALA TUIJA (ps.)

HUHTAMÄKI JARKKO (ps.)

Kommentoi