Tavoiteltu tasa-arvo ja kylmyyden tyrannia

Aina on täysi mahdollisuus yhteiseen ymmärrykseen, että etumme elämässä eivät ole meidän omia yksityisetujamme, vaan etuihimme on tarvittu lukuisia yhteisiä ponnisteluja.

Jos toimimme tehtaissa tai konttoreissa, sosiaalialalla ja sairaaloissa, pelloilla ja metsissä, kaivoksissa tai hengen pajoissa, liikenteessä tai lasten kasvatuksessa, kodin hoidossa, ruoan valmistuksessa,,, ja niin monessa muussa, silloin tutustumme yhteiskunnan etuihin, ja elämän korkeakouluun.

Elämän korkeakoulussa, havainnoista ja kokemuksista viisastuneet antiikin naiset ryhtyivät yhdessä selventämään yhteiselämää rasittavia pulmia. Sitäkin kummallista luonteen ristiriitaa, kun samat miehet, jotka niin rakastivat mukavuutta ja vapautta; retkiä metsästellen, urheillen, kylpien pitkään ja piittaamatta kotitöistä, olivat he hyvin valmiit henkensä uhmaten sotaretkille. (Tacitus).

Platonin äidin, Perictionen, kerrotaan opettaneen, että kun lapset on tänne saatu, tulisi ryhtyä harjoittamaan tiedettä, eli tutkimaan kaikin puolin elämää; tämä oli tieteen olemus.

"Kritiikki" tulee kreikan kielestä. Se tarkoittaa tosiasioiden kattavaa punnitsemista. Voi olla, että tämä, yksi maailman arvokkaimmista käsitteistä, on näiden naisten alulle auttama. "Amatööri" tulee latinankielestä. Tällä tarkoitetaan henkilöä, joka tutkii kaikkea saamatta siitä palkkaa.

Ennen kritiikkiä ja kreikkalaisten kehittämää tieto-oppia, oli yleisesti luultua, että yksin pää ja ajattelu kykenee tuottamaan tietoa. Ajattelu kehitti kyllä fantasiaa; tuotti lumousvoimaisia ajatuksia, mutta aina ei huomattu, että ajattelullakin on taipumus saada ihmisessä ylivalta niin, että tärkeät toiminnat surkastuvat.

Patriarkaalisessa oli suurelta osin tästä kysymys. VT mainitsee isän 159 kertaa, äidin 71.

Aristoteles opetti, että rakastaminen on hyvän toivomista ja tahtomista niille, joita rakastetaan. Viisauden väheksyminen ei ole kovin vaativaa.

Keisari Justinianus sulki uskonnon tuntein Ateenassa maailman vanhimman yliopiston, 900 vuotta vanhan Platonin akatemian vuonna 529. Kun tiedoistaan, kauneudestaan, kuuluisa naisfilosofi Hypatia, opetti kotikaupunkinsa korkeakoulussa; opettajanistuimensa ympärillä innostuneet kuulijansa; "ryntäsivät kiihkouskovaiset kristityt hänen kimppuunsa, raahasivat hänet kirkkoon ja pahoinpitelivät hänet hengiltä vuonna 415". (Tietosanakirja ja Grimbergin Kansojen historia).

Kaiketi ajatteluksi kuviteltua ajattelemattomuutta, kun intohimot synnyttävät tänäänkin paljon julmuutta ja kärsimystä, ja uskonnot paljastavat heikkoutensa estää sotia ja tappamista.

Ihmisiä erottelevaa hirmuvaltaa, että naisen tekemässä työssä euron korvaa 80 senttiä.

Latinankielen sanakirja selventää armoa, "gratia": Sieluun pysyvästi vuodatettu voima ja laatu (toimi, teko, toiminta, virkatehtävät), yhteistyössä esiintyvä armo, ihmiseen juurtunut armo, todenperäinen armo, tieteen puhumisen armo, jne.

Rehellisyys vaatisi tekemään tunnetuksi, että kristinusko oli innolla mukana kehittämässä kokonaan uudenlaista ihmislajia, silloin kun nuoria kauniita äitejä noitina poltettiin; kun kirkkoisien toimesta Aristoteleen hyveopit oli kirkollisen tiedon auktoriteetiksi omaksuttu; kun ihmisarvoa kyettiin kohottamaan ennen näkemättömällä tavalla.

Kaikkia järjen järjestelmiä voidaan onneksemme uusiksi luoda.

Eikö olisikin tärkeää, että luonnolliselle, henkiselle ja hengelliselle ei suotaisi arvoeroja, vaan ne kaikki yhdessä uuteen kukoistukseen kohotettaisiin, koska tämä on elämälle välttämätön kolmiyhteys.

Onni Aatos Latvala

Vimpeli