Maakunnallinen aikuiskoulutustoimijoiden, asiakkaiden ja kumppanien kohtaamispaikka

Opin Ovi - Etelä-Pohjanmaa -hanke on toiminut päänavaajana aikuiskoulutuksen neuvonnan ja ohjauksen yhteiskehittämisessä eri oppilaitosten välillä. Hienosti vauhtiin päässyttä yhteistyötä on tavoite jatkaa Etelä-Pohjanmaan aikuiskoulutusfoorumi -sateenvarjon alla.

Foorumi tulisi olemaan uusi ja rohkea vaihe, jonka tavoitteena on tehdä Etelä-Pohjanmaasta johtava osaamisen ja sivistyksen maakunta. Se nojaa ajatukseen kokonaisvoimavarojen monenkeskisestä yhteiskehittämisestä aluekehittämisen kannalta tarkoituksenmukaisesti. Se nostaa esiin myös seudulliset erityispiirteet, tarpeet, verkostot ja mahdollisuudet yhteisiin innovaatioihin.

Kymmenet tuhannet eteläpohjalaiset osallistuvat itsensä kehittämiseen vuosittain. Menestyvää ilosanomaa on innostavaa viedä eteenpäin yhä useampien aikuisten ulottuville.

Foorumi kehittää alueen kansalaisten ja työelämän osaamista ennakoinnin, innovoinnin ja työelämäläheisyyden avulla. Se antaa eväitä organisaatio- ja työntekijälähtöisille koulutussuunnitelmille ja opintopoluille sekä lisää maakunnan aikuiskoulutustoimijoiden yhteistyötä keskenään ja palvelujen käyttäjien kesken. Yhteistyö mahdollistaa koulutuksen paremman suunnittelun ja suuntaamisen sekä avaa ovia alueen väestölle itsensä kehittämiseen.

Foorumi perustuu ajatukseen osallistumisesta, joka on yksi eteläpohjalaisten luonteenpiirteistä. Hyvä osoitus siitä on E-P:n laaja aikuiskoulutuksen tarjonta ja kysyntä - on ammatillista ja yleissivistävää sekä paikallista ja maakunnallista.

Omiin tarpeisiin sopivan koulutuksen löytäminen ei ole aina yksinkertaista, koska oppilaitoksia on kymmeniä ja jokaisella oma tapansa tiedottaa. Innostunutkin uuden asian oppija voi puutua etsiessään oikeaa oppimisen väylää. Puhumattakaan aikuisesta, joka ei innostu opiskelusta, mutta tiedostaa olevansa sen tarpeessa.

Opiskelun aloittamisen pitäisi olla helppoa ja kynnyksen osallistumiseen matalalla. Lisäksi tarjottavan koulutuksen tulee olla laadukasta ja vastata yksilön ja työelämän tarpeisiin. Siinä tulee myös yhä enemmän hyödyntää nykyteknologian mahdollisuuksia niin että opiskelu ei ole aikaan ja paikkaan sidottua. Tarjonnan tulee olla myös läpinäkyvää ja helposti löydettävissä.

Tämän takia aikuiskoulutuksen järjestäjät tekevät yhteistyötä ja - kehittämistä, jota työtä EP:n Aikuiskoulutusfoorumi mahdollistaa ja tukee.

Marja-Terttu Kurunsaari Pasi Artikainen

Sedu Aikuiskoulutus

Kyösti Nyyssölä

Etelä-Pohjanmaan opisto (Kirjoittajat edustavat suunnitellun EP:n Aikuiskoulutusfoorumin aloittavia puheenjohtajaorganisaatioita.) Seinäjoki