Lukijoilta: Liikennekaari avaa uusia mahdollisuuksia

Eduskunnassa hyväksyttiin keskiviikkona liikennekaarihanke, jolla kevennetään maantiellä tapahtuvan henkilö- ja tavaraliikenteen sääntelyä. Eduskuntakäsittelyn aikana lain nimike muuttui laiksi liikenteen palveluista. Lakiesityksen valmistelu sekä eduskuntakäsittely sujuivat hyvässä ja tiiviissä yhteistyössä liikenneministeri Anne Bernerin (kesk) sekä eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan hallitusryhmien välillä.

Uudessa laissa kysymys on ihmisistä ja heidän tarvitsemistaan liikenteen palveluista, jotta ne entistäkin paremmin vastaisivat hinnaltaan, laadultaan ja saavutettavuudeltaan ihmisten tarpeita ja odotuksia. Nykyistä tilannetta ei voida kaikilta osin pitää tyydyttävänä. Palvelut näivettyvät, yksin tapahtuva autoilu kasvaa eikä valtiolla ja kunnilla ole rajattomasti mahdollisuuksia tukea joukkoliikennettä.

Myös liikenne on suuren murroksen kynnyksellä, johon lainsäädännön pitää kyetä vastaamaan. Asiakkaat haluavat nykyistä monipuolisempia liikenteen palveluja. Digitalisoituminen antaa entistäkin enemmän mahdollisuuksia eri lähteistä olevien tietojen keräämiseen ja niiden jalostamiseen uudenlaisiksi liikenteen palveluiksi. Jatkossa matkustaja voisi esim. kännykällä ostamallaan lipulla matkustaa kaikissa joukkoliikennevälineessä.

Uudistuksen ydin onkin siinä, että kehittämisen tieltä puretaan lainsäädännöllisiä esteitä. Jatkossa eri joukkoliikennemuodoilla on mahdollisuus ”keskustella” paremmin keskenään. Samalla autolla voidaan kuljettaa joustavasti esimerkiksi ihmisiä, postia ja muutakin tavaraa samaan aikaan tai erikseen.

Tällä voidaan turvata esim. maaseudun postinjakelu 5-päiväisenä. Liikenteen palveluyrittäjäksi ryhtyminen ei olisi niin monimutkaista tai rajoitettua kuin nykyisin. Yrittäjä voisi valita vapaammin sopivan kuljetuskaluston. Myös joukkoliikenteen palvelujen palauttamisen maaseudulle mahdollistuisi.

Suurin julkinen keskustelu on kohdistunut taksisääntelyn purkamiseen. Se ei tarkoita sitä, että palvelujen laatu kärsisi, rikollinen toiminta alkaisi rehottaa tai maaseudun taksipalvelut lakkaisivat. Luotan vahvasti suomalaiseen työhön ja yrittäjyyteen.

Taksialalle pääsy on jatkossakin säänneltyä ja rikkomuksista seuraa sanktioita. Tien päällä tapahtuva valvonta säilyy ennallaan. Ryöstöhinnoittelun estämiseksi uusi laki velvoittaa ilmoittamaan hinnan ennen matkan alkua. Liikenteen turvallisuusvirastolle annetaan toimivalta asettaa enimmäishinta, mikäli siihen ilmenee tarvetta. Kilpailu huolehtii siitä, että palvelu on laadukasta ja hinnat pysyvät kurissa. Mahdollisuudet harjoittaa harmaata taloutta eivät parane.

Suuriin uudistuksiin liittyy luonnollisesti aina myös asioita, joiden vaikutuksia on seurattava. Eduskunta liitti lakiin lausumia, joiden nojalla valtioneuvoston tulee antaa eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle kirjallinen selvitys lain vaikutuksista ja mahdollisista muutostarpeista viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä. Pidemmän aikavälin seurantaa ja vaikutuksia koskeva selvitys tulee antaa valiokunnalle viimeistään vuoden 2022 loppuun mennessä.

MIRJA VEHKAPERÄ

liikenne- ja viestintävaliokunnan vpj. Oulu

Kommentoi