Hallituksen kuntauudistus on epäluonnollinen

Jalasjärvi, Ilmajoki ja Kurikka Paras-hankkeen 20000 hengen väestöpohjavaatimuksen velvoittamina päättivät 2007 kuntaliitoksen sijaan muodostaa alueelle peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. Sittemmin mukaan tuli myös Jurvan alue, joka Paras-hankkeen viitoittamana liittyi osaksi Kurikkaa vuoden 2009 alusta. Väestöpohja alueella on noin 36000.

Tästä lähtökohdasta tarkasteltuna ministeri Virkkusen asettama kuntarakennetyöryhmä esitti Etelä-Pohjanmaalle varsin erikoista kuntarakennemallia. Olisi odottanut, että hallituksen työryhmä peruskuntahankkeineen esittäisi esimerkiksi tälle kolmen kunnan alueelle liitosta.

Sen sijaan se esittääkin koko ajan kehittyvän palvelurakenteen ja yhteistyön purkamista ja Ilmajoen ja Jalasjärven ohjaamista osaksi suur-Seinäjokea ja Etelä-Pohjanmaan taloudellisesti vahvimman kunnan eli Kurikan kaupungin liittämistä osaksi Suupohjaa, jolloin Kurikasta tulisi käytännössä uuden kunnan reuna-aluetta.

Edellä kuvattu tempoilevuus antaa aihetta kyseenalaistaa hallituksen kuntauudistus täydellisesti. Kun vielä otetaan huomioon, että kunnissa ei ole tietoa hallituksen näkemyksistä sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistamisesta, valtionosuuspolitiikan uudistamisesta eikä kuntalain uudistamisesta, vaan se työ on vasta alussa, nyt esillä oleva kuntauudistus on pysäytettävä.

On ennakkoluulottomasti mietittävä kunta-valtio-suhdetta palvelujen rahoituksessa sekä esimerkiksi maakunnan roolia päätöksenteossa. Palvelujen ja demokratian turvaamiseksi on tarjolla useita erilaisia vaihtoehtoja, mutta niistä päätettäessä pöydällä on oltava kaikki avoimena olevat rakenneuudistukset ja lainsäädäntöhankkeet, jotka koskettavat kuntia. Valmistelun tulee olla parlamentaarista ja siihen on varattava riittävästi aikaa.

On suuri yllätys, että hallitus ei halua esimerkiksi kehittää Paras-hankkeen seurauksena syntyneitä alueita, vaan se haluaa jopa hajottaa niitä. Tämä antaa toisaalta mahdollisuuden miettiä koko Paras-hanketta kriittisesti siten, että kunnassa voisi aivan hyvin olla vaikka alle 5000 asukasta, jos tehtävänjakoja mietittäisiin kunta-maakunta-valtio-tasolla uudestaan. Luonnottomat ja tasapainottomat suurkunnat eivät mielestäni ole oikea ratkaisu uudistustarpeeseen.

Hallituspuolueiden 124 kansanedustajasta 108 asuu kuntauudistuskartassa hahmotelluissa ns. keskuskunnissa, jos Helsinkiä ei lasketa keskuskunnaksi suhteessa Espooseen ja Vantaaseen. Ministereistä tällä perusteella vain yksi on ytimien ulkopuolelta ja hänkin on ammattiministeri Jari Koskinen Hauholta. Tälläkin kylmällä faktalla saattaa olla osansa keskittämispolitiikassa.

Vesa-Matti Saarakkala

kansanedustaja (ps.) Kurikka