Uusiutuvan energian tavoite saavutetaan valtion tuella

Hallituksen kansallisen energia- ja ilmastostrategian on ilmoitettu valmistuvan ensi torstaiksi. Strategialta odotetaan konkreettisia toimia, joilla hallitusohjelman ja EU:n sopimusten mukaisesti päästäisiin vuonna 2050 hiilineutraaliin Suomeen.

Strategian valmistelusta on vastannut biotalousministerityöryhmä elinkeinoministeri Olli Rehnin johdolla. Strategia on viimeisimpiä energiapoliittisia linjapapereita, joihin Rehnillä on mahdollisuus jättää kädenjälkensä.

Energia- ja ilmastostrategian valmistelua pidettiin myös yhtenä syynä, joka siirsi Rehnin lähtöä Suomen Pankkiin. Toinen syy oli Talvivaara.

Nyt valtion kaivosyhtiö Terrafamen toimintanäkymät ovat parantuneet ja yhtiö on saanut jatkoaikaa rahoitusneuvotteluihin.

Hallituksen kärkihankkeena on siirtyminen hiilettömiin, puhtaaseen ja uusiutuviin energiamuotoihin kustannustehokkaasti. Päästöttömän ja uusiutuvan energian osuudeksi tavoitellaan jo 2020-luvulla yli 50 prosenttia ja omavaraisuudessa yli 55 prosenttia.

EU on sitoutunut nostamaan uusiutuvien energialähteiden osuuden vuoteen 2030 mennessä 27 prosenttiin. Suomi on energia-asioissa EU:n mallioppilas, sillä meillä oli jo kaksi vuotta sitten uusiutuvan energian osuus 38,7 prosenttia. EU-direktiivi olisi vaatinut Suomelta 38 prosentin toteutumaa vasta vuonna 2020.

Täydellisesti uusiutuvan energian varassa toimiva Suomi vuonna 2050 vaatii poliittista yksimielisyyttä muiltakin kuin nykyhallitukselta, joka antaa ohjelmalle pian omat askelmerkkinsä.

Helpotusta vaikeaan urakkaansa hallitus saa kuntapäättäjien myönteisestä suhtautumisesta. Suomen Tuulivoimayhdistyksen kyselyssä yhdenkään puolueen enemmistö ei vastusta tavoitetta (Ilkka 17.11.).

Kolme neljästä päättäjästä pitää tavoitetta sataprosenttisesta uusiutuvasta energiatuotannosta erittäin tai jokseenkin myönteisenä.

Mielipiteissä heijastuvat puolueiden linjaukset. Vihreistä lähes kaikki suhtautuvat tavoitteeseen erittäin myönteisesti, mutta yllättäen perussuomalaisistakin sentään 14 prosenttia.

Periaatteellinen "kyllä" uusiutuvalle energialle on kuitenkin myös taloudellinen kysymys. Päättäjistä seitsemänkymmentä prosenttia pitää valtion velvollisuutena tukea tuulella, biokaasulla ja puuperäisillä polttoaineilla tuotettua energiaa.

Tuulivoiman syöttötariffeihin kohdistuneesta kritiikistä olisi voinut päätellä, että valtion tukea ei uusiutuville energiamuodoille kannateta.

Toive tuesta kertonee vastaajien realismista. Hallituksen tavoite on korkealla ja sen saavuttaminen vaatii uusia investointeja. Niihin tarvitaan valtion apua.

KommentoiLuetuimmat pääkirjoitukset