Pääkirjoitus: Rankkasateet kuormittavat yhä jätevesien käsittelyä

Jätevesien puhdistaminen onnistuu mallikkaasti normaaleissa olosuhteissa. Lapuanjoen varren jätevedenpuhdistamot esimerkiksi yltivät erinomaiseen suoritukseen vuonna 2017 (Ilkka 7.5.). Puhdistusteho oli peräti 95 prosenttia.

Rankkasateet tai äkkinäinen lumien sulaminen keväällä voivat kuitenkin edelleen vaikuttaa jätevesien käsittelyyn. Yllättävät vesikuormat löytävät aina jostain kautta tiensä myös käsiteltävien jätevesien sekaan. Näinhän ei saisi olla, mutta luonto on tekniikkaa ihmeellisempi tässäkin asiassa.

Jätevesien tarkkailujärjestelmässä painottuu yllättäviin tilanteisiin varautuminen. Se merkitsee jätevesiyhtiöille merkittäviäkin rahareikiä, eli ne joutuvat investoimaan poikkeustilanteisiin, joita ei välttämättä tule edes joka vuosi. Ympäristöministeriön ohjaukseen saattaa kuitenkin sisältyä ajatus poikkeuksellisten tilanteiden lisääntymisestä. Ilmastomuutoksen ennustetaan lisäävän sateiden, myös rankkasateiden, määrää Suomessa.

Jätevesien käsittelyssä järjestelmän aukottomuus on yksi keskeisistä seikoista.

Sade- ja sulamisvesiä päätyy kuitenkin yhä viemäriin seaten myös jätevesien käsittelyä. Järjestelmien kehittämisessä on siis edelleen parantamisen varaa, vaikka ne ovat hyviä jo nyt.

Ohijuoksutusten aika ei ole vielä ohi, kuten on tänä keväänäkin saatu todeta.

Jätevesien käsittely kelvannee joka tapauksessa malliksi muillekin toimijoille, joiden tulee huolehtia ja vastata vesien puhtaudesta.

Fosforin ja typen kokonaiskuormituksesta yli 90 prosenttia tulee vesistöihin yhä hajakuormituksena maa- ja metsätaloudesta, haja-asutuksesta ja turkistarhoilta mukaan lukien myös luonnonhuuhtoumat. Näin todetaan Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n raportissa Lapuanjoen varren jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2017.

Jos jätevesien vaikutus meidän elinympäristöömme saadaan karsittua vähäiseksi, täytyy sen olla mahdollista myös hajakuormituksen osalta. Parempaan suuntaan ollaan menossa esimerkiksi metsätaloudessa, jossa laskeutusaltaiden rakentaminen vähentää ainakin kiintoainesten kulkeutumista vesistöihin.

Kirkasta vettä kuppiin jätevedenpuhdistamoiden malliin haja-asutusalueiden, maatalouden ja turkistarhojen päästöistä olisi toki mahdoton tavoite, mutta toivottavasti puhdistamoiden hyvät tulokset kannustavat kaikkia muitakin yrittämään parempia tuloksia.

Parempaan on pyrittävä laajalla rintamalla, jos vesistöjemme veden laatua halutaan todellakin kohentaa.

Kommentoi
Luetuimmat pääkirjoitukset