Pääkirjoitus: Kurikan vanhemmat vaativat susien pelossa lapsilleen koulukyytejä

Metsästäjien suurpetolaskennan mukaan susikanta on kasvanut Etelä-Pohjanmaalla. Esimerkiksi Kurikan riistanhoitoyhdistys on havaittujen jälkien perusteella arvioinut, että alueella liikkuu 44 sutta.

Susien tallentuminen riistakameroihin tai autojen valokeilaan sekä susien poikkeuksellisena pidetty käyttäytyminen on saanut vanhemmat huolestumaan lastensa koulutien turvallisuudesta.

Kurikan kaupungilta vaaditaan koulukuljetusten järjestämistä kotipihasta saakka. Turvallisen koulutien pitää kuulua jokaisen koululaisen perusoikeuksiin. Siitä tuskin tarvitsee kiistellä.

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Pykälään mahdutetut epäkohdat on voitava myös todistaa.

Jos huoltaja vetoaa esimerkiksi koulutien valottomuuteen, kapeuteen tai muihin olosuhteista johtuviin turvallisuusvaaroihin, hänen tulee tuoda ne yksityiskohtaisesti esille.

Koulutien osoittaminen turvattomaksi edellyttää tapauskohtaista tilannearviota ja tutustumista koulutiehen paikan päällä. Sen jälkeen kasvatus- ja opetuspäällikkö tekee päätöksen.

Susien aiheuttama pelko on tosi, mutta miten pystytään osoittamaan, että pelko aiheuttaa todellisen vaaran? Toisaalta ei ole viisasta sekään, että odotetaan ensimmäisen vahingon tapahtumista ja toimitaan vasta sitten.

Kurikassa järjestetyssä susi-illassa huoli tiivistyi. Kun paikalla ei ollut Luonnonvarakeskuksen edustajaa, altavastaajan epäkiitolliseen rooliin joutuivat kaupungin virkamiehet.

Parinkymmenen vanhemman kirjelmä turvallisen koulutien puolesta on otettu Kurikan sivistyslautakunnassa todesta. Kukaan ei halua lasten pelkäävän koulumatkoillaan. Kukaan ei myöskään toivo susia lasten saattelijoiksi.

Tästä huolimatta koulukuljetuksia ei voida päättää vanhempien yhteisen huolenilmaisun perusteella. Susipelonkin edessä on tehtävä tapauskohtaiset päätökset. Nyt ne tehdään kiireellisesti.

Koulukuljetuksen anomuksessa vedotaan petoeläinten aiheuttamaan vaaraan. Riistanhoitoyhdistyksen lisäksi tarvittaneen muidenkin suurpetoasiantuntijoiden lausunto.

Näyttää epätodennäköiseltä, että Kurikan sivistyslautakunta olisi myöntämättä susien pelossa anottuja koulukuljetuksia. Olisi kuitenkin kaikkien etu, että riistanhoitoyhdistyksen, metsästäjien ja Luken arviot susimääristä olisivat yhtenevät.

Ristiriitaiset arviot herättävät lisää epäluuloja ja pelkoja. Vanhempien huoli lapsistaan ja lasten pelot eivät vähene asiantuntijoiden kinastelulla.

Kommentoi