Pääkirjoitus: Kaksineuvoisen hajoaminen olisi vahingoksi Kauhavalle

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen neuvot käyvät vähiin, jos Lappajärvi ja Evijärvi toteuttavat aikeensa ja eroavat kuntayhtymästä.

Kauhavalaisten enemmistön turvin tehdyt yhtymän päätökset avopalvelujen uudelleenmuotoilussa tarkoittavat lääkäripalvelujen keskittämistä Kauhavalle. Lappajärvi ja Evijärvi jäisivät digitaalisten etälääkäripalvelujen varaan

Kaksineuvoinen ei ole suostunut järjestelyissä aikalisään. Sekään ei ole kuntayhtymän johdolle kelvannut, että Evijärvi ja Lappajärvi maksaisivat ostolääkäristä aiheutuvat lisäkulut itse.

Pattitilanteesta on seurannut, että Evijärven ja Lappajärven kunnanvaltuustot ovat päättäneet selvittää Kaksineuvoisesta eroamisen mahdollisuuden. Itsenäiset kunnat pitävät kiinni oikeudestaan järjestää kuntalaisille omalla rahallaan haluamansa palvelut.

Kaksineuvoinen toteuttaa päätöksissään ja suunnitelmissaan Kauhavan ohjausta. On ymmärrettävää, että Kauhava tavoittelee sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin Alajärveä ja Lapuaa vahvemman keskuksen asemaa.

Keinot tavoitteen varmistamiseksi eivät valitettavasti mene yksiin muiden osakaskuntien toiveiden kanssa. Lappajärvi suunnittelee sosiaali- ja terveyspalveluissaan yhteistyötä Järvi-Pohjanmaan eli Alajärven ja Vimpelin kanssa.

Alustavia keskusteluja on käyty myönteisessä hengessä. Lappajärvi on tervetullut paikkaamaan Soinin irtautumisen jättämää aukkoa.

Evijärvelle alkavat puolestaan Keski-Pohjanmaan Soite ja pohjoiset naapurit näyttävät Kauhavaa houkuttelevammilta kumppaneilta terveyspalveluissa.

Eroamista suunnittelevien kuntien tilanteen ymmärtää hyvin.

Jos fyysiset lääkäri- ja muut terveydenhuollon palvelut ajetaan nyt alas, soten voimaantulon jälkeen vastaanottotiloihin tuskin uusia valoja enää sytytellään.

Palvelujen uudelleen muotoilussa luotetaan nyt vahvasti digipalveluiden kehittämiseen. Niillä ei kuitenkaan havitella kustannusten säästöä, pikemminkin päinvastoin. Digilääkärit voivat sopia tietylle väestöryhmälle, mutta ovatko Lappajärven ja Evijärven ikääntyneet oikea koeryhmä?

Kaksineuvoisen hajoaminen olisi vahingollisinta Kauhavalle. Sanelun sijaan tulisi suostua tasaveroiseen neuvotteluun.

Sopiminen edellyttäisi lääkäripalvelujen järjestämistä Kaksineuvoisen kaikissa jäsenkunnissa. Sen ei ole kohtuuton toive.

Maakunnallisen yhteistyönkään kannalta ei Kaksineuvoisen ole viisasta leimautua itsevaltaiseksi neuvottelukumppaniksi. Sote-palvelujen järjestelyissä tullaan tarvitsemaan yhteistyötä ja diplomatiaa.

Kommentoi