Maahanmuuttajista ei saa työvoima- vajeen paikkaajia nappia painamalla

Uuden vuoden ensimmäiset etujärjestöjen kannanotot jatkavat viime vuodelta tuttua teemaa. Suomen talouden rakenteelliseen kestävyysvajeeseen ja työllisyysasteen kohentamiseen on löydettävä lääkkeet. EK:n työkaluna on maahanmuuton lisääminen. SAK pelkää muuttajien myötä työmarkkinoille syntyvää uutta paarialuokkaa.

Tilastot tukevat EK:n kannanottoa. Työelämästä eläkkeelle poistuvien määrä ylittää jo tänä vuonna työelämään tulevien määrän. Kun tahti jatkuu lähivuodet samana, ei tarvita ennustajan taitoja arvioimaan työvoimapulan olevan tällä vuosikymmenellä totista totta.

Se, miten kasvava maahanmuutto muuntuu talouskasvun palvelijaksi, on nykyisessä työllisyystilanteessa lähinnä uskon asia.

Lomautuksia ja irtisanomisia kokeneiden tai niitä pelkäävien todellisuudessa jokainen uusi työnhakija ja työmarkkinoille tuleva on uhka. Maahanmuuttaja koetaan erityisen suurena uhkana.

EK:n pääekonomisti Jussi Mustonen varoittaa työvoiman niukkuuden rajoittavan suomalaisen elintason ja kasvun mahdollisuuksia (Yle 2.1.). Ellei työvoimaa ole riittävästi tai edes kohtuullisen riittävästi, palkkataso nousee työnantajien kannalta kohtuuttomaksi.

SAK:n maahanmuuttoa torjuva kanta on hyvin ymmärrettävissä. Työtä ei ole tällä hetkellä kaikille maahan jo muuttaneille eikä syntyperäisille suomalaisillekaan. Työvoiman runsaus tarkoittaa vaikeita palkkaneuvotteluja. SAK:n kanta onkin luonteva osa etujärjestön palkkapolitiikkaa.

Muutokset työmarkkinoilla ovat huomattavasti nopeampia kuin väestörakenteen muutokset.

Suurin osa tänä vuonna syntyneistä suomalaislapsista ei ehdi täyttämään työmarkkinoiden tarpeita edes parissakymmenessä vuodessa. Vaikka tällä hetkellä työtä vailla on yli 210 000 suomalaista, työvoimavajeen nähdään väestörakenteen muuttuessa kasvavan vuosi vuodelta.

Maahanmuuttajista ei saada nappia painamalla apua maamme työvoimaongelmiin. Todellinen paarialuokka on juureton ja kielitaidoton työntekijäjoukko, joka lennätetään hätäapuna yhden yrityksen hetkelliseen tarpeeseen.

Suomi tulee tarvitsemaan maahanmuuttajista pysyvää työvoimaa, eikä yksittäisten ammattialojen hetkellistä paikkausta. Työperäistenkin maahanmuuttajien kotoutumisesta ja koulutuksesta olisi muistettava huolehtia.

Keskustelussa maahanmuuttajien osuudesta suomalaisen elintason säilyttäjinä olisi päästävä nopeasti eteenpäin. Se tarkoittaa siirtymistä sanoista tekoihin. EK:n ja SAK:n intresseissä on enemmän yhteistä kuin eroja.
Luetuimmat pääkirjoitukset