Ystävyyttä, yhteistoimintaa ja keskinäistä epäluuloa idänsuhteissa

Kun Neuvostoliitto ja YYA-sopimus olivat vielä voimassa, ei olisi tullut kuulonkaan, että suomalainen virkamies olisi käynyt mittaamassa itänaapurissa lannoitetehtaan vesistökuormitusta.

Yhteistä Itämerta tuhottiin vähintään samalla vauhdilla kuin nykyisinkin, mutta ympäristökysymyksiä ei päästetty häiritsemään luottamusta ja ystävyyttä Suomen ja Neuvostoliiton välillä.

Tuosta ajasta ei ole vielä kovin kauan. Siksi ei ole yllättävää, että joku Venäjällä hermostuu, kun Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo Knuuttila kulkee lähellä Viron rajaa sijaitsevan Fosforit-lannoitetehtaan lähistöllä ottamassa näytteitä. Tehdas joutui silmätikuksi, kun sen huomattiin olevan todennäköisesti erittäin merkittävä Suomenlahden saastuttaja.

Venäjän viranomaisia ei varmastikaan miellytä, jos pienen naapurimaan edustajat käyvät arvostelemassa ja neuvomassa heitä. Moni nimittäin oppi tavoilleen jo Neuvostoliiton aikana. Hyvä hallinto ja ongelmien ratkominen naapurien kanssa eivät olleet arkea.

Siksi kulmikas käytös suomalaista ympäristötutkijaa kohtaan on jollain tavoin ymmärrettävää, vaikka se ei olisikaan oikein.

Näytteenotto on osa suomalaisten ja venäläisten ympäristöviranomaisten yhteistyötä. Suomalaisten mukaan venäläiset olivat saaneet etukäteen tarkat karttatiedot näytteenottopaikoista.

Ei olisi ensimmäinen kerta, jos tiedot eivät olisi kulkeneet viranomaisten välillä. Siksi turvallisuuspalvelu iski silmänsä yksin ja ilman passia tehtaiden lähellä kulkeneeseen ulkomaalaiseen ja otti hänet useiksi tunneiksi varsin suoraviivaiseen kuulusteluun.

Jos kyse olisi kahden länsimaan välisestä yhteistoiminnasta, sotku olisi selvitetty nopeasti ja pahoittelut esitetty puolin ja toisin.

Suomen ja Venäjän välillä molemminpuolinen epäluulo on kuitenkin omiaan kärjistämään tilannetta. Suomalaiset pöyristyvät turvallisuuspalvelun otteista ja oman työntekijänsä kohtelusta.

Venäläiset taas ottavat asian helposti arvovaltakysymyksenä. Syytökseen vastataan syytöksellä ja selvityspyyntöön selvityspyynnöllä. Loukkaantuminen on vastavuoroista.

Lopputulos ratkaisee myös ympäristöyhteistyössä. Suomen omienkin rantavesien kunto riippuu ratkaisevasti siitä, miten Venäjällä suhtaudutaan päästöihin. Joskus tuloksia saadaan aikaan valistuksella, joskus avustusrahalla, joskus suostuttelulla.

Presidentti Sauli Niinistö valmistelee parhaillaan ensimmäistä Venäjän-matkaansa. Kiistan nopea ratkaiseminen olisi hänelle sopiva diplomaattinen työnäyte.

Onnistumisesta kertoisi, jos yhteistyö presidenttien tapaamisen jälkeen toimisi sovitusti ja päästöt Itämereen aikanaan vähenisivät.