Uusi laki helpottaisi keräysten järjestämistä

Jatkossa pienkeräyksen voi ehkä järjestää ilman rahankeräyslupaa. Keräykseltä ei edellytettäisi yleishyödyllisyyttä.

Rahankeräyslain uudistusta valmistellut työryhmä luovutti alkuvuodesta sisäministeri Paula Risikolle mietinnön, joka esittää kokonaan uuden rahankeräyslain säätämistä.

Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkusyksystä 2018. Voimaan laki tulisi keväällä 2019.

Uudella lailla halutaan helpottaa ja sujuvoittaa rahankeräyksiä.

Valmistelussa on ollut tiiviisti mukana järjestöjen ja kansalaisaktiivien edustajia, yhtenä heistä Vastuullinen lahjoittaminen -yhdistys Valan pääsihteeri Pia Tornikoski.

Jos uusi laki tulee voimaan, pienkeräyksen voisi järjestää ilman rahankeräyslupaa pelkällä poliisilaitokselle tehtävällä ilmoituksella. Näin varainkeruu helpottuisi nykyisestä.

Keräyksen järjestäjältä ei edellytettäisi yleishyödyllisyyttä, kuten ei myöskään keräystarkoitukselta.

Keräystä ei voisi kuitenkaan järjestää elinkeinotoiminnan tukemiseen tai yksityishenkilön varallisuuden kartuttamiseen. Pienkeräyksen tuotto ei saisi myöskään ylittää 10 000 euroa, ja pienkerääjä saisi järjestää vuodessa korkeintaan kaksi keräystä.

Pienkerääjä voi olla Suomessa rekisteröity yhdistys, säätiö, uskonnollinen yhdyskunta sekä puoluerekisteriin merkitty puolue.

Lisäksi kolme Suomessa pysyvästi asuvaa täysi-ikäistä henkilöä voivat muodostaa ryhmän, joka voi järjestää yhdessä pienkeräyksen.

Keräyksen järjestämisen edellytyksenä olisi joko Poliisihallituksen myöntämä toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa tai poliisilaitokselle tehtävä pienkeräysilmoitus.

Laissa säilytettäisiin edelleen mahdollisuus järjestää rahankeräys myös taloudellisissa vaikeuksissa olevan yksittäisen henkilön tai perheen auttamiseksi.

Varoja voisi hankkia ilman lupaa myös päiväkodin ryhmän, koululuokan tai vakiintuneen opinto- tai harrasteryhmän opiskelun tai harrastetoiminnan edistämiseen.

Vuosi-ilmoitusten ja pienkeräystilitysten avulla Poliisihallitus ja -laitos voisivat seurata kerättyjen varojen lainmukaista käyttöä, keräyskulujen kohtuullisuutta sekä keräysvarojen päätymistä ilmoitettuun kohteeseen.

Juttu on julkaistu lehdessä 28.3.

KommentoiTuoreimmat teema-jutut