Aluehallintovirasto on antanut päätöksensä joulukuun lopulla päättyneenä vuonna.

Ratkaisussa kyse on Ähtärin Majasuon turvetuotannon aiheuttamista haitoista.

Liesjärvi sijaitsee Ähtärin ja Keuruun rajamaastossa.

Majasuota koskevassa korvauspäätöksessä aluehallintovirasto arvioi turvetuotantoalueen koko tuotantohistorian aikaiseksi kiintoainekuormaksi 410 tonnia.

Korvauksen piirissä olevia kiinteistöjä on 20.

Korvausta saavien joukossa on sekä kesämökkiläisiä että vakituisia asukkaita.

REIJO HEIKKILÄ