Helsingin Sanomat teetti kyselyn, johon vastasi 932 professoria. Heistä 16 prosenttia voisi lakkauttaa Vaasan yliopiston. Lapin yliopiston ovet voisi lyödä säppiin 11 prosenttia vastaajista. Hankenin tai Lappeenrannan teknillisen yliopiston sulkeminen kävisi 5–6 prosentille.

36 prosenttia professoreista vastasi, että hei eivät olisi valmiita lakkauttamaan mitään yliopistoa. 14 prosenttia ei vastannut kysymykseen millään tavalla.