Kyseinen raportti on julkaistu vuonna 2011.

Niin sanottu tavoiteverkko on tarkoitus saada käyttöön vuoteen 2019 mennessä.

Koko maahan jäisi 14 terminaalia sekä näitä täydentämään 32 kuormauspaikkaa.

Suunnitelman mukaan Etelä-Pohjanmaan alueella toimisi jatkossa kaksi kuormauspaikkaa.

Lisäksi suunnitelmissa on rakentaa yksi terminaali.

REIJO HEIKKILÄ