Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna yöpyneitä matkailijoita Etelä-Pohjanmaalla kävi yli 380 000. Vuosi on ennätysvuosi ainakin kahteenkymmeneen vuoteen. Esimerkiksi vuonna 2000 matkailijoita tilastointiin 250 000.

Majoitusvuorokaudet ovat vuonna 2015 lisääntyneet Etelä-Pohjanmaalla 3,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

 

Lue lehdestä, millaista majoitusta matkailijat tarvitsevat.

 

 

Lähde:

Tilastokeskus

ELINA NYSTRÖM