Käytännössä tämä vastaa MTK:n esittämää suositussopimusta. Siinä edellytetään, että tuulivoiman vaikutusalueen maanomistajat saavat korvausta tuulivoiman rakentamista, koska vaikutusalueelle ei voida rakentaa muita tuulivoimaloita. Myös muu rakentaminen on rajoitettua.

Malli on tuttu Ruotsista, jossa on luotu termi "tuulenottamisalue". Ruotsalaiset yhtiöt ovatkin tuoneet tätä järjestelmää Suomeen.Lue lisää päivän Ilkasta!