Alakoulut jäisivät kunnassa Kirkonkylään ja Särkikylään. Toteutuessaan päätös merkitsisi Lahdenkylän koulun toiminnan loppumista.

Päätös syntyi äärimmäisen niukasti, tuloksella 4–3. Yksi äänesti tyhjää.

Päätöksessään sivistyslautakunta esittää myös valtuuston iltakoulussa esille nousseiden uusien vaihtoehtojen selvittämistä.

Asian käsittely jatkuu kunnanhallituksessa helmikuun viimeisenä päivänä.

Torstain lehdessä kerrotaan kokouksen annista tarkemmin!

JOHANNA KATAJA