Eniten kuljettajat rikkoivat ajo- ja lepoaikoja. Sakkoja ja huomautuksia annettiin yhteensä 75 kertaa.

Kuorman varmistamisessa oli sakon arvoisesti huomautettavaa yhdeksässä tapauksessa ja ajoneuvon kunnossa olleisiin puutteisiin puututtiin seuraamuksella 28 kertaa.

Valvonnassa tarkkailtiin erityisesti sitä, oliko kuljettajilla käytössä ajoa häiritseviä tekijöitä kuten kännyköitä, tabletteja tai muita näköesteitä. Tällaisista rikkeistä ei jaettu yhtään seuraamusta.

Valvonnassa tarkastettiin yhteensä 261 raskasta ajoneuvoa, joista 242 oli kotimaisia ja 19 ulkomaisia.