Työaika on tähän asti ollut 60 prosenttia kokoaikaisesta, mutta jatkossa työaika on 80 prosenttia.

Perusteluna tälle muutokselle on ympäristölainsäädännön velvoittamien tehtävien määrän kasvu.

REIJO HEIKKILÄ