–Henkinen ja moraalinen rappio oli sitä luokkaa, että olin aivan loppu, hän kertoo.

Valkaman elämän käänteentekevä sysäys oli se, kun hän tapasi muita elämästä uuden otteen saaneita entisiä vankeja.

– Vasta silloin oivalsin, että myös minulla on mahdollisuus selvitä, hän sanoo.

Tämän Valkaman havainnonpohjalta halutaan nyt auttaa muita samassa tilanteessa olevia. Etelä-Pohjanmaalla ollaan käynnistämässä vankien vertaistukitoimintaa. Taustalla on valtakunnallinen KRIS-verkosto, jonka kasvona Timo Valkama nykyisin toimii. KRISin toimipisteitä toimii jo useilla Suomen paikkakunnilla.

–Tavoitteena on tukea vankilasta vapautuvia ja rikollisille teille suuntautuneita nuoria pois totutusta elämäntavasta ja päihteistä, Valkama tiivistää.

Toiminta Seinäjoella starttaa Pohjanmaa-hankkeen puitteissa.

–Etsimme parhaillaan tahoja, joilta saada tukea, että yhdistys saadaan perustettua. Sen jälkeen on tilojen ja henkilöstön vuoro. Yhdistystoimintaan toivotaan mukaan henkilöitä, jotka haluavat toimia vertaistukena oman kokemuksensa pohjalta tai ovat muuten kiinnostuneita rikostaustaisten kanssa työskentelystä, kertoo projektityöntekijä Diana Hakasaari Pohjanmaa-hankkeesta.

Tarvetta vertaistukitoiminnalle on. Etelä-Pohjanmaalle vapautuu vuosittain 116 vankia. Heistä 50 tulee Vaasan vankilasta, 30 Satakunnan vankilasta ja loput muulta. Vaasan vankilanjohtajan Taina Nummelan mukaan kiinnostusta jo on, vaikka toiminta ei ole vielä alkanut.

KRIS-työn idea tuotiin Suomeen vuonna 2001 Ruotsista. Kokemukset kaikkialta ovat hyviä.

–Vertaistukitoimintaa on perinteisesti ollut tarjolla päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Vankeinhoidossa sitä ei ole juuri ollut tarjolla, Valkama sanoo.

Usein entisten vankiensuurimpia haasteita on päästä viranomaisvastaisuuden yli. Luottamus menee yleensä jo rikoskierteen alussa. Näin kävi aikanaan myös Timo Valkamalle.

– Olin ollut kymmeniä kertoja huume- ja päihdevieroituksessa, turhaan. En kyennyt ottamaan vastaan apua viranomaisilta. Monille tällainen katkeruus kehittyy useiden vuosien kuluessa ja on monien pettymysten suma.

Samaa toteaa Taina Nummela.

–KRIS-toiminta on avasi silmät. Vangit ja vankilasta vapautuvat tarvitsevat ennen kaikkea toivoa selviytymisestä.

KRIS-toiminta jakautuu vankilatyöhön, avotyöhön ja ennaltaehkäisevään kriminaali- ja päihdetyöhön nuorten parissa.

Timo Valkama on tullut maanlaajuisesti tutuksi TV2:n Kakola-tosi-tv-sarjasta, jossa seurattiin kuutta Turun vankilaan suljettua 15-17-vuotiasta poikaa.

–Sarja nosti KRIS-toiminnan julkisuuteen ja herätti valtakunnallisen kiinnostuksen, hän toteaa.

Seinäjoen KRIS-toiminnalle haettiin potkua keskiviikkona Seinäjoella järjestetystä seminaarista. Seinäjoen yhdistystä tukee E-P:n sairaanhoitopiirin Välittäjä 2009:n Pohjanmaa-hanke. KRIS ry:tä rahoittaa muun muassa RAY.

Anne Puumala